هاب توسعه

زیست بوم نوآوری

جنوب شرق کشور

فرد خلاق

Creative person

قشر خلاق

Creative community

شهر خلاق

Creative city

کارخانه نوآوری زاهدان

در فرایند اجرایی کردن این نظریه و تکیه دادن اقتصاد خلاق بر مسند قدیمی کسب و کارهای سنتی در استان به اهمیت شکل گیری قشر خلاق می رسیم، توجه به صنایع خلاق و گسترش آن منجر به شکل گیری قشری تحت عنوان قشر خلاق می گردد که ضامن توسعه پایدار است. قشر خلاق افرادی از جامعه هستند که برایشان برچسب کنشگران عرصه دانش و فرهنگ زده شده است که ضامن شکل گیری و بخش قدرتمند اقتصاد خلاق است.

قبلی
بعدی

گذر استارتاپی

برای رسیدن به جامعه پویا،فضاهای متنوعی ایجاد کرده ایم که دانشجویان، دانش آموزان، فناوران، بازاریان، انواع کسب و کار ها و عموم مردم، در کنار هم هم افزایی و تعامل داشته باشند.

در نهایت، پیاده راه ها شبکه اجتماعی اصلی و نهایی هستند، ما نیاز داریم که آنها را نه تنها برای تجارت بلکه برای فرهنگ سازی توسعه دهیم.

فاز اول کارخانه نوآوری زاهدان

فاز دوم کارخانه نوآوری زاهدان

کارخانه نوآوری زاهدان در نمای کلی

پیمایش به بالا